Straling is een bron van onrust en afnemende gezondheid 


Straling is het groeiende nadeel dankzij het groeiende voordeel door Wifi, bluetooth en GSM. Deze en andere bronnen zorgen voor een uitdijende stralingsgolf die steeds meer van onze gezondheid vraagt. Het kost elk moment weer energie om deze electrosmog goed te verwerken. Dat werkt belastend.

Internationaal wetenschappelijk onderzoek bevestigt de link tussen afnemende vitaliteit en toenemend gebruik van mobieltjes, computers, babyfoons, elektrische kabels en andere electrosmog. 

Dat kan anders! De oplossing dankzij kristallen is makkelijker dan je denkt.

Ik zoek voor jou een GSM mineraal op maat uit, die deze nadelige straling direct neutraliseert door iets meer energie in je vrij te maken dan de GSM van je vraagt. Dat werkt direct in je voordeel of je nu je smartphone gebruikt of niet, zodat jij ter plekke energie overhoudt.


Stralingvrij mobiel bellen is een eerste stapSpanningvrij bellen kost € 15 incl. uitzoeken.

Het is een mooi begin om de voordelen te ervaren op kleine schaal hoe je anders, bewuster met straling kunt omgaan op grote schaal bijvoorbeeld in je huis of op het werk, want straling is alom aanwezig.